Joost helpt je aan

Algemene voorwaarden &
Disclaimer

Algemene voorwaarden

Hosting en Onderhoudsabonnementen

Looptijd

Fantastische Websites hanteert geen minimum looptijd, enkel een opzegtermijn.

Betaling

Abonnementskosten worden aan het begin van het kalenderjaar, dan wel bij ingang van het abonnement, verrekend voor het gehele jaar.

Beëindiging

Beëindigen van het onderhoudsabonnement kan per kalendermaand, maar wel met inachtneming van het opzegtermijn. Het opzeggen van een abonnement moet per email via info@fantastischewebsites.nl.

Opzegtermijn

Fantastische Websites hanteert een opzegtermijn van 1 maand.

Fair use policy

Op de hosting is een fair use policy van toepassing. Fantastische Websites kan de overeenkomst beëindigen indien de webruimte niet wordt gebruikt als ruimte voor de bedoelde websites.

Fantastische Websites heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen als er oneerlijk gebruik wordt vermoed. Hieronder verstaan wij ook zaken die in strijd zijn met de wet.

Prijzen

BTW

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Prijsveranderingen

Fantastische Websites behoudt zich het recht om onderhouds en hosting prijzen stilzwijgend aan te passen en dit ter kennisgeving in een email of op de website te zetten. Bij prijsveranderingen heeft de klant het recht om, met inachtneming van het opzegtermijn, de overeenkomst te beëindigen.

Wijzigingen Voorwaarden

Fantastische Websites heeft het recht de voorwaarden aan te passen of uit te breiden en dit ter kennisgeving in een email of op de website te zetten. Indien de klant de aanpassingen niet accepteert mag de overeenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, beëindigd worden.

Disclaimer

De geschiktheid van de hosting uitgedrukt in aantal bezoekers is slechts een schatting en kunnen geen rechten aan worden ontleent.

De geleverde diensten en teksten op de website zijn onder voorbehoud van programmeer en typefouten. Aan de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Joost van Fantastische Websites helpt je graag verder!

Wil je meer weten over:

  • het bouwen van een website of webshop?
  • het onderhoud van een website?
  • de hosting voor een website?